Psychoterapia – Bielsko-Biała

Agnieszka Jaworowska
 
Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia przygotowującego do Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzę psychoterapię psychodynamiczną indywidualną.  
Jeśli ktoś boryka się w swoim życiu z poniższymi problemami to zapraszam do kontaktu!
* zaburzenia osobowości
*zaburzenia nastroju
* syndrom stresu pourazowego.
* trauma rozwojowa
* zaburzenia lękowe
* depresja
* zdiagnozowane zaburzenia osobowości typu borderline, narcyzm, nerwice
* żałoba po stracie bliskiej osoby
* przebieg ciężkich chorób oraz innych sytuacji, w których wsparcie specjalisty jest konieczne.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego (KODEKS) oraz Aksjologią Psychoterapeuty Psychodynamicznego (AKSJOLOGIA). Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego psychoterapeuty psychodynamicznego. Serdecznie zapraszam do kontaktu – Agnieszka Jaworowska


Jak wygląda przebieg psychoterapii?

1. Kontakt telefoniczny i umówienie terminu. Numer telefonu oraz formularz kontaktowy jest podany w nakładce KONTAKT. W rozmowie telefonicznej ustalamy dogodny termin spotkania.

2. Pierwsza wizyta w gabinecie ma charakter konsultacji i jest wzajemnym zapoznaniem się psychoterapeuty i pacjenta. Podczas pierwszej wizyty można przedstawić problem , z którym przychodzi się do psychoterapeuty. Ustalane są terminy i inne warunki przebiegu terapii a także jej cele.

3. Terapia – to spotkania, podczas których w rozmowie pacjent otrzymuje szerszy wgląd w swoją sytuację życiową i jest zapraszany przez terapeutę do podjęcia pracy nad uświadomionymi problemami. 

Już od pierwszej sesji psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, tak więc cokolwiek wypowie się na sesji jest bezpieczne chronione prawem (więcej o kodeksie etycznym psychoterapeuty można przeczytać na stronie https://ptppd.pl/kodeks-etyki-psychoterapeuty/ ).

Psychoterapeuta jest też otwarty na wszelkie pytania, tak więc na pierwszej można rozwiać wszelkie swoje wątpliwości po prostu pytając…

psychoterapia w Bielsku-Białej

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) jest nowoczesną formą psychoterapii psychodynamicznej, za pomocą której można leczyć różnego rodzaju zaburzenia osobowości. Należą do nich zaburzenia borderline, narcystyczne zaburzenie osobowości oraz nerwice w całym spektrum od najcięższych do lekkich oraz depresja.

Celem tej terapii jest trwała zmiana w strukturze osobowości, która skutkuje zmianami w zachowaniu pacjenta. Oznacza to, że nie leczymy jedynie objawów danego zaburzenia, ale sięgamy jego przyczyn. Tam, w samym rdzeniu problemu dokonuje się zmiana jakościowa funkcjonowania osobowości.

psychoterapia-bielsko-biala

Psychoterapia TFP czerpie z klasycznych teorii psychoanalitycznych wykorzystując jednocześnie współczesne osiągnięcia neurobiologii oraz teorię przywiązania.

Głównym twórcą i propagatorem psychoterapii TFP jest Otto Kernberg, który całe swoje życie poświęcił na opracowanie i należyte zintegrowanie teorii i praktyki. W ten sposób powstała metoda leczenia zaburzeń osobowości w bardzo wysokiej skuteczności*. Oznacza to, że pacjent, który podda się leczeniu zyskuje zupełnie nową jakość życia psychicznego poprzez uzyskanie dojrzałości osobowości. Życie pacjenta staje się bardziej spójne i uporządkowane. Pacjent zaczyna porządkować swoje sprawy nie jedynie przez zewnętrzną konieczność, ale wewnętrzny impuls pragnienia spokojnego i ustabilizowanego życia. W konsekwencji życie pacjenta uzyskuje nową głębię, refleksyjność i potrzebny w życiu dystans do wielu spraw, a przepracowane traumy przestają przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu. Pacjent zaczyna postrzegać siebie i innych w bardziej rzeczywisty sposób przez co może podejmować bardziej zbalansowane decyzje dotyczące relacji międzyludzkich.

Podstawowe cechy tej psychoterapii to:

1) Dokładny wywiad z pacjentem w celu postawienia diagnozy i omówienia leczenia.

2) Sporządzenie kontraktu terapeutycznego uwzględniającego specyficzne potrzeby konkretnego pacjenta.

3) Aktywna postawa psychoterapeuty w procesie psychoterapii (aktywny dialog z pacjentem) oraz uwzględnienie możliwości odejścia od postawy neutralności psychoterapeutycznej w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub naruszenia warunków kontraktu.

4) Wysoka skuteczność leczenia w przypadku dwóch sesji tygodniowo w dłuższym okresie czasu.

5) Możliwość jednej lub dwóch sesji tygodniowo w zależności od ustalenia tego faktu w kontrakcie.

Więcej o psychoterapii TFP na stronie Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego

PSYCHOTERAPIA WSPIERAJACA

Niekiedy człowiek przechodzi trudniejszy czas w swoim życiu. Potrzebuje wówczas wsparcia osób bliskich, życzliwych, aby mając poczucie, że nie jest samemu, uporać się z problemami i na nowo poukładać swoje życie.

Psychoterapia wspierająca polega na poradnictwie i psychoedukacji. Oznacza to, że pacjent otrzymuje wyjaśnienie stanów emocjonalnych, w których aktualnie się znajduje, a także pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Terapia ta nie prowadzi do istotnych zmian w strukturze osobowości, lecz pozwala twórczo wykorzystać trudny czas w życiu pacjenta. Pogłębia rozumienie problemów, ale także pozwala znaleźć ich rozwiązania.

* Skuteczność terapii potwierdzona jest wieloletnimi badaniami naukowymi (Shedler, 2010 w: American Psychologist, tom 65(2) Luty – Marzec 2010, s. 98-109, University of Colorado Denver, School of Medicine)

Gabinet 1.

ul. 11 Listopada 60-62,
Gabinet nr 307, III piętro
43-300 Bielsko-Biała

przyjmuję w środy i czwartki
możliwość umówienia się na konsultację wstępną także we wtorki.

Gabinet 2.

Neuro-centrum k/Wadowic
Jaroszowice 6,
34-124 Klecza Dolna

przyjmuję w poniedziałki


W celu umówienia wizyty proszę o kontakt telefoniczny:

Telefon: + 48 797 544 292


lub przez formularz kontaktowy poniżej.