Psychoterapia – Bielsko-Biała

Agnieszka Jaworowska
 
Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną. Ukończyłam 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w  Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Przygotowuję się do uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzę psychoterapię psychodynamiczną indywidualną.  
Jeśli ktoś boryka się w swoim życiu z poniższymi problemami to zapraszam do kontaktu!
* zaburzenia osobowości
* syndrom stresu pourazowego (C-PTSD).
* trauma rozwojowa
* trauma relacyjna
* trauma wczesnej więzi matka-dziecko
* zaburzenia lękowe
* depresja
* zdiagnozowane zaburzenia osobowości typu borderline, narcyzm, nerwice inne
* przebieg ciężkich chorób oraz innych sytuacji, w których wsparcie specjalisty jest konieczne.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego (KODEKS) oraz Aksjologią Psychoterapeuty Psychodynamicznego (AKSJOLOGIA). Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego psychoterapeuty psychodynamicznego. Serdecznie zapraszam do kontaktu – Agnieszka Jaworowska


Jak wygląda przebieg psychoterapii?

1. Kontakt telefoniczny i umówienie terminu. Numer telefonu oraz formularz kontaktowy jest podany w nakładce KONTAKT. W rozmowie telefonicznej ustalamy dogodny termin spotkania.

2. Pierwsza wizyta w gabinecie ma charakter konsultacji i jest wzajemnym zapoznaniem się psychoterapeuty i pacjenta. Podczas pierwszej wizyty można przedstawić problem , z którym przychodzi się do psychoterapeuty. Ustalane są terminy i inne warunki przebiegu terapii a także jej cele.

3. Terapia – to spotkania, podczas których w rozmowie pacjent otrzymuje szerszy wgląd w swoją sytuację życiową i jest zapraszany przez terapeutę do podjęcia pracy nad uświadomionymi problemami. 

Już od pierwszej sesji psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, tak więc cokolwiek wypowie się na sesji jest bezpieczne chronione prawem.

Psychoterapeuta jest też otwarty na wszelkie pytania, tak więc na pierwszej można rozwiać wszelkie swoje wątpliwości po prostu pytając…

psychoterapia w Bielsku-Białej

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy, TFP) jest nowoczesną formą psychoterapii psychodynamicznej, za pomocą której można leczyć różnego rodzaju zaburzenia osobowości. Należą do nich zaburzenia borderline, narcystyczne zaburzenie osobowości oraz nerwice w całym spektrum od najcięższych do lekkich oraz depresja.

Celem tej terapii jest trwała zmiana w strukturze osobowości, która skutkuje zmianami w zachowaniu pacjenta. Oznacza to, że nie leczymy jedynie objawów danego zaburzenia, ale sięgamy jego przyczyn. Tam, w samym rdzeniu problemu dokonuje się zmiana jakościowa funkcjonowania osobowości.

psychoterapia-bielsko-biala

Psychoterapia TFP czerpie z klasycznych teorii psychoanalitycznych wykorzystując jednocześnie współczesne osiągnięcia neurobiologii oraz teorię przywiązania.

Głównym twórcą i propagatorem psychoterapii TFP jest Otto Kernberg, który całe swoje życie poświęcił na opracowanie i należyte zintegrowanie teorii i praktyki. W ten sposób powstała metoda leczenia zaburzeń osobowości w bardzo wysokiej skuteczności*. Oznacza to, że pacjent, który podda się leczeniu zyskuje zupełnie nową jakość życia psychicznego poprzez uzyskanie dojrzałości osobowości. Życie pacjenta staje się bardziej spójne i uporządkowane. Pacjent zaczyna porządkować swoje sprawy nie jedynie przez zewnętrzną konieczność, ale wewnętrzny impuls pragnienia spokojnego i ustabilizowanego życia. W konsekwencji życie pacjenta uzyskuje nową głębię, refleksyjność i potrzebny w życiu dystans do wielu spraw, a przepracowane traumy przestają przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu. Pacjent zaczyna postrzegać siebie i innych w bardziej rzeczywisty sposób przez co może podejmować bardziej zbalansowane decyzje dotyczące relacji międzyludzkich.

Podstawowe cechy tej psychoterapii to:

1) Dokładny wywiad z pacjentem w celu postawienia diagnozy i omówienia leczenia.

2) Sporządzenie kontraktu terapeutycznego uwzględniającego specyficzne potrzeby konkretnego pacjenta.

3) Aktywna postawa psychoterapeuty w procesie psychoterapii (aktywny dialog z pacjentem) oraz uwzględnienie możliwości odejścia od postawy neutralności psychoterapeutycznej w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub naruszenia warunków kontraktu.

4) Wysoka skuteczność leczenia w przypadku dwóch sesji tygodniowo w dłuższym okresie czasu.

5) Możliwość jednej lub dwóch sesji tygodniowo w zależności od ustalenia tego faktu w kontrakcie.


PSYCHOTERAPIA WSPIERAJACA

Niekiedy człowiek przechodzi trudniejszy czas w swoim życiu. Potrzebuje wówczas wsparcia osób bliskich, życzliwych, aby mając poczucie, że nie jest samemu, uporać się z problemami i na nowo poukładać swoje życie.

Psychoterapia wspierająca polega na poradnictwie i psychoedukacji. Oznacza to, że pacjent otrzymuje wyjaśnienie stanów emocjonalnych, w których aktualnie się znajduje, a także pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Terapia ta nie prowadzi do istotnych zmian w strukturze osobowości, lecz pozwala twórczo wykorzystać trudny czas w życiu pacjenta. Pogłębia rozumienie problemów, ale także pozwala znaleźć ich rozwiązania.

* Skuteczność terapii potwierdzona jest wieloletnimi badaniami naukowymi (Shedler, 2010 w: American Psychologist, tom 65(2) Luty – Marzec 2010, s. 98-109, University of Colorado Denver, School of Medicine)

ul. 11 Listopada 60-62,
43-300 Bielsko-Biała


Gabinet nr 202, II piętro

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt telefoniczny:

Telefon: + 48 797 544 292